Familien Olsen - privatpc.dk - dukkehjem.dk
Velkommen > Swimmingpool > PLC styring

PLC styring

Til styring af pumpedrift og solfangerventil har jeg valgt at bruge en PLC.

En PLC giver mulighed for at lave en væsentlig mere avanceret styring hvor f.eks. solfangertiden medregnes i den daglige pumpedrift. Det betyder, at pumpen på dage uden solskin kører 4 timer hver aften. På dage med solskin (=solvarme og dermed pumpedrift) kører pumpen så det mindre om aftenen.

En anden mulighed er naturligvis check af diverse driftstilstande som f.eks. manglende pumpetryk (for lidt vand i pool'en eller en bold i skimmeren :-) eller vand på gulvet (utæt pakning eller det der er værre).

En anden væsentlig grund til PLC'en er naturligvis er jeg så har haft lejlighed til programmere styringen - og det er nok ikke en uvæsentlig bevæggrund, idet det næppe prismæssigt på nogen måde kan betale sig!

Ovenfor ses den færdige PLC-tavle til styringen. Øverst til venstre sidder strømforsyning (24V) og herefter selve PLC'en.  Nederst er klemmer til forsyning (230V), ur, relæer samt klemmer til følere og ventilstyring. Uret bruges til at stille tiden i PLC'en - ikke til selve styringen.

Styreboks set forfra og bagfra. Alle teksterne er endnu ikke helt på plads da der stadig arbejdes på PLC-programmet - og da jeg hele tiden finder på nyt bli'r det næppe nogensinde helt færdigt.

Styringen har flg. funktioner/knapper i forbindelse med pool'en:

 • (RØD) PUMPE STOP - Pumpen stopper og al automatik frakobles.
 • (RØD) TRYK/VAND - Frakobler overvågning af pumpetryk når der støvsuges. Slår automatisk til igen efter 1 time. 
 • (GRØN) FILTER - Ventilen stilles i filter-position og pumpen startes. Automatik frakobles.
 • (GRØN) SOLFANGER - Ventilen stilles i solfanger-position og pupen startes. Automatik frakobles.
 • (GUL) AUTO FILTER - Efter 18:00 startes pumpen og kører indtil 4 timers drift er opnået. Ventil stilles automatisk i filter-position.
 • (GUL) AUTO SOLFANGER - Mellem 8:30 og 17:30 kører pumpen når solfangeren melder varm. Ventil stilles automatisk i solfanger-position.
 • (BLÅ) PUMPE 1 TIME - Ventilen stilles i filter-position og pumpen kører 1 time.
 • (GRØN) POOL LYS - Tænder lyset i poolen. Slukkes automatisk efter 3 timer.

De fleste knapper fungerer som til/fra dvs. første tryk slår funktionen til og næste tryk slår fra igen.

Til ændring af pumpetid har jeg tilføjet omskifteren i nederste venstre hjørne:

 • FILTERTID - Sætter ønsket filtertid pr. døgn til hhv. 1, 2 eller 4 timer. I badesæsonen er det altid 4 timer men der kan spares lidt i det tidlige forår og sene efterår hvor vandet er noget køligere.

Til indikering af drift og fejl findes pt. følgende lamper:

 • (GRØN) PUMPE DRIFT - Blinker når pumpen er klar men ventilen endnu ikke i position. Fast lys når pumpen kører.
 • (RØD) TEMP. FEJL - Blinker hvis en af temperaturfølerne er afbrudt eller kortsluttet dvs. melder under 0ºC eller over 75ºC. Solfangerdrift stoppes.
 • (RØD) TRYK/VAND Blinker hurtigt hvis trykket bliver for højt/lavt. Blinker langsomt hvis der er konstateret vand på gulvet i teknikrum. Pumpen stoppes i begge tilfælde og al automatik frakobles.

Da jeg nu var i gang har jeg også lavet funktioner til styring af lyset i haven således at det automatisk tænder om aftenen når solen går ned (lysmåler) og slukker igen kl. 01:00 om natten. Tænder også i morgentimerne - hvis det er mørkt. Om vinteren bruges funktionen til styring af julebelysningen.