PLC styring

Til styring af pumpedrift og solfangerventil har jeg valgt at bruge en PLC.

En PLC giver mulighed for at lave en væsentlig mere avanceret styring hvor f.eks. solfangertiden medregnes i den daglige pumpedrift. Det betyder, at pumpen på dage uden solskin kører 4 timer hver aften. På dage med solskin (=solvarme og dermed pumpedrift) kører pumpen så det mindre om aftenen.

En anden mulighed er naturligvis check af diverse driftstilstande som f.eks. manglende pumpetryk (for lidt vand i pool'en eller en bold i skimmeren :-) eller vand på gulvet (utæt pakning eller det der er værre).

En anden væsentlig grund til PLC'en er naturligvis er jeg så har haft lejlighed til programmere styringen - og det er nok ikke en uvæsentlig bevæggrund, idet det næppe prismæssigt på nogen måde kan betale sig!

Ovenfor ses den færdige PLC-tavle til styringen. Øverst til venstre sidder strømforsyning (24V) og herefter selve PLC'en.  Nederst er klemmer til forsyning (230V), ur, relæer samt klemmer til følere og ventilstyring. Uret bruges til at stille tiden i PLC'en - ikke til selve styringen.

Styreboks set forfra og bagfra. Alle teksterne er endnu ikke helt på plads da der stadig arbejdes på PLC-programmet - og da jeg hele tiden finder på nyt bli'r det næppe nogensinde helt færdigt.

Styringen har flg. funktioner/knapper i forbindelse med pool'en:

De fleste knapper fungerer som til/fra dvs. første tryk slår funktionen til og næste tryk slår fra igen.

Til ændring af pumpetid og solfangerstyring har jeg tilføjet omskifteren i nederste venstre hjørne:

Om foråret justeres solfangerstyringen således at pumpen starter allerede når solfangeren ligger 4 grader over pool'en og den stopper først når forskellen er under 1 grad. Den samlede pumpetid er her sat til 4 timer.

I stilling sommer kører solfangerstyringen således at pumpen starter når forskellen er over 7 grader og stoppes igen når den når ned under 2 grader. Samlet pumpetid er her også 4 timer.

Om efteråret ændres pumpetiden til 2 timer, idet der her ikke længere bades og derfor ikke er behov for samme rensning.

Til indikering af drift og fejl findes pt. følgende lamper:

Da jeg nu var i gang har jeg også lavet funktioner til styring af lyset i haven således at det automatisk tænder om aftenen når solen går ned (lysmåler) og slukker igen kl. 01:00 om natten. Tænder også i morgentimerne - hvis det er mørkt. Om vinteren bruges funktionen til styring af julebelysningen.