Solfanger

Der er ikke meget ved en pool med koldt vand, så her i Danmark er man nødt til at have en eller anden form for pool-opvarming - og det eneste økonomisk forsvarlige er selvfølgelig solvarme, så en solfanger på taget var med i planerne allerede fra starten.

Der er ikke tale om en solfanger i traditionel forstand indkapslet i glas, hvor der er fokus på at få en så høj temperatur som muligt året rundt og deraf følgende krav om speciel frostsikker væske og varmeveksler.

Til pool-brug er der kun brug for varme i sommerperioden og solfangeren er derfor væsentligt simplere - og dermed billigere - opbygget. Hos os består solfangeren af 6 plast-paneler af fabrikatet "Sun Command" hvorigennem pool-vandet cirkuleres direkte via filter-pumpen.

Hvert panel måler 1.35 x 3.05 m. dvs. det samlede areal er i alt ca.  24.7 m2. 

Solfangeren bæres af de viste sortmalede brædder. Brædderne er skruet fast via huller i tagstenene til tagspærene. Husk at tætne hullerne med silikone. 

Taget vender mod syd-øst hvor det nok havde været bedre med en placering stik syd - men huset er ikke sådan at flytte rundt på og i praksis fungerer det  rimeligt godt alligevel. Igen noget med at vi kun har brug for varme i sommerperioden hvor solen står højt på himmelen.

For at få rørene gennem taget har jeg brugt nogle taginddækninger, der egentlig er beregnet til brug ved opsætning af en antennemast. Det er måske ikke den smukkeste løsning men det virker.

Det "kolde" vand fra poolen kommer ind forneden i solfangeren længst mod højre og forlader solfangeren foroven i venstre side. Billedet snyder lidt, idet man skal se godt efter for at se det rør der ligger på langs under solfangeren forneden.

Næste side