Temperaturfølere

For at teste betydningen af følerplacering, har jeg prøvet at placere to følere på hver sin måde og så samle måleværdier op for sammenligning.
Begge følere er placeret umiddelbart inden pumpen og vil derfor - over tiden - vise samme temperatur når pumpen har kørt et stykke tid. Det som er interessant her er hvor lang tid der går førend den målte temperatur er på plads.

Begge følere er af typen Pt100, men i forskellig udførelse:

Føler A placeret direkte på PVC-røret

Føleren er her en speciel type beregnet til montage på røret vha. strips e.lign. Efter montering er der viklet isolering omkring føler+rør for at formindske omgivelsernes indflydelse på måleresultatet. 

På billedet ovenfor har jeg monteret føleren på en stump rør for at anskueliggøre monteringsmåden. Som det ses er der rimelig god kontakt med røret. På det andet billedet ses de to følere side om side.

Føler B placeret i følerlomme

Her er anvendt en standard, rund Pt100 føler. Føleren er nedsænket i en følerlomme og der er fyldt varmeledningspasta i røret. Følerlommen sidder direkte i vandstrømmen.

Måling af temperatur efter pumpe-start

I testen har pumpen været stoppet natten over og begge følere afspejler derfor rummets temperatur på ca. 23 ºC. Pool'ens temperatur er i nattens løb faldet til 27,3 ºC, dvs. pool'en er varmere end teknikrummet.

Af kurven ovefor ses tydeligt, at montering direkte i vandstrømmen har stor betdyning for hvor hurtig føleren reagerer. Føleren i følerlommen viser korrekt allerede efter 1.5 minut, hvor føleren på røret  først er på plads efter 17-18 minutter.

Føler til solfanger

Føleren til solfangeren er monteret i en dyklomme efter samme princip som ovenfor, blot er lommen noget længere for at kunne "nå ind" i solfangeren og måle vandtemperaturen der.

Oprindeligt have jeg blot klipset føleren fast til fladen på solfangeren. Det fungerede fint med at finde ud af hvornår solfangeren var varm men det kneb med at følge temperaturen ned igen når vandet løb igennem solfangeren. Tilsyneladende kan solen holde fladen varm selvom vandet fra solfangeren ikke længere er varmt. Jeg blev derfor nødt til også at måle vandets retur-temperatur i teknikrummet, hvor solen ikke har nogen indflydelse. Det betød altså tre følere i alt - og de er nu reduceret til to grundet montering i dyklommen.