Trykvagt

Som anlægget kørte tidligere var der ingen form for overvågning af trykket. I tilfælde af fejl som hvis f.eks. skimmeren blev blokeret, kørte pumpen blot videre med en stærkt begrænset vandmængde - og derfor også et noget lavere tryk end normalt. Dette er sket på vores anlæg to gange:

  1. gang var i løbet af efteråret, hvor pumpen kørte kontinuert for at rense vandet og kurven i skimmeren i løbet af en dag blev fuldstændigt fyldt med blade.
  2. gang skyldtes en frisbee der havde sneget sig ind i skimmeren og derefter var blevet suget fast.

Begge fejl blev heldigvis opdaget rimeligt hurtigt (samme dag) og der skete ikke noget med pumpen.

En anden fejl der kan fanges med en trykvagt er for lav vandstand. Hvis vandstanden i poolen bliver for lav, kan skimmeren ikke længere levere vand til pumpen. Kan f.eks. ske hvis der er en læk i solfangeren, hvor vandet forsvinder i tagnedløbet og pool'en langsomt tømmes.

Den anden situation, for højt tryk, kan ske hvis man, efter at have renset filtersi eller andet, glemmer at åbne en ventil igen.

Jeg har derfor nu installeret en trykvagt i systemet, således at pumpen stoppes hvis trykket bliver for lavt eller for højt.

Trykvagtens udgang kan programmeres til enten at tænde hvis trykket er udenfor de fastsatte grænser (= pumpetryk fejl) eller hvis trykket er indenfor (= pumpetryk ok). Da signalet hos mig går til en PLC, har jeg valgt sidstnævnte og lader så PLC'en stoppe pumpen og slå al automatik fra i tilfælde af fejl. Herefter skal der manuelt gribes ind for at starte pumpen igen.

Da pumpetrykket ikke er ok lige når pumpen starter, har jeg indbygget en forsinkelse på overvågningen på 30 sekunder dvs. trykket skal være ok senest 30 sekunder efter pumpestart. Dette er tid nok til at lade pumpen suge vand også selvom pumpehuset er delvist tømt f.eks. efter rensning af filtersi.

Da trykket ikke altid er helt stabilt (højt nok) ved støvsugning, har jeg også lavet en mulighed for at forbikoble overvågningen. Hvis denne aktiveres, timer den ud efter 1 time således at man ikke ved en fejl kommer til at slå overvågningen helt fra i længere tid.

Jeg havde oprindeligt regnet med at sætte trykvagten direkte på seksvejs-ventil-huset hvor den gl. trykmåler sad, men det lykkedes ikke at få løsningen tæt. Jeg overvejede også at sætte den på det vandrette stykke rør fra pumpe til filter, men var bange for at trykvagten så sad for udsat og endte derfor op med ovenstående løsning, hvor den er monteret på røret fra pumpen til sandfilteret via et T-stykke og diverse 20mm rør-fittings.

Udover fejl/ok-signalet har trykvagten også et display der viser det aktuelle tryk. Billedet er ikke super men man kan nok lige ane at displayet viser et tryk på 0.90 bar (= solfangeren tilkoblet). Måske ikke en strengt nødvendig feature men når man nu er glad for teknik :-)

Hvis trykvagten skal bruges med en konventionel styring (ur/termostat der styrer pumpe via en 230V-kontaktor), skal der lidt mere til, idet man så skal have fat i et forsinkelses-relæ (10-30 sekunder til pumpestart), spændingsforsyning til trykvagt (24V) samt et 24V-relæ der kan kobles ind mellem ur/termostat og 230V kontaktor.